Surfski-sesongen 2016

Dette er en foreløpig oversikt over aktiviteter for surfski i OKK 2016. Oppdateringer og eventuelle endringer må forventes. Følg også med på Bølgen Surfski på Facebook for fortløpende informasjon og koordinering.

Fellespadling Surfski
Fellespadlingen skal fortsette som et lavterskeltilbud for alle som ønsker å padle surfski. I 2016 vil vi legge inn treningsmomenter ved hver gjennomføring. Treningen vil tilpasses ferdighetsnivået i gruppa.

Fellespadlingen starter hver mandag klokken 17:30 – klar i surfski på vannet.
Vi vil tilstrebe å være på plass på brygga fra 17:00 for å hjelpe til med valg og tilpassing av utstyr og lignende.

Skal du prøve surfski for første gang møter du opp på brygga klokken 17:00. Ta kontakt med oppmann på forhånd så vi kan legge best mulig til rette for deg.

Seadog
Den ukentlige surfskikonkurransen Seadog fortsetter i 2016 med en noe modifisert bane syd av Bygdøylandet. Start vil fremdeles være fra Bygdøy Sjøbad. Seadog er en uformell og morsom konkurranse hvor alle oppfordres til å delta. I 2016 vurderes det å variere distansen mellom 4 og 8 kilometer.

Seadog avholdes torsdager 17:30 – klar til start på Sjøbadet.

Downwindpadling
Mange mener at surfski først og fremst handler om medvinds distansepadling i grov sjø.
Siden de rette forholdene forekommer sporadisk i Indre Oslofjord prioriterer vi disse dagene til såkalt downwind-turer. Det vil som regel si at vi laster opp surfskiene og kjører til en strand lenger ut i fjorden for å padle medvinds tilbake til klubben. Når slike værforhold inntreffer på en mandag vil downwindpadling erstatte eventuell fellespadling. Deltakelse på downwindpadling i OKKs regi krever at man har grunnleggende sikkerhetskompetanse for surfski, mestrer å padle i grov sjø og har nødvendig sikkerhetsutstyr for slik padling. Meld deg på Bølgen Surfski på Facebook for koordinering av downwindturer.

Vedlikeholdsdugnad Surfski
Den 21. april gjennomfører vi vedlikeholdsdugnad på OKKs surfskiflåte. Klubbåtene utsettes for mye slitasje må naturlig nok vedlikeholdes. Møt opp på klubben for å bidra, sosialisere og kanskje plukke opp ett og annet vedlikeholdstriks. Bruker du klubbens surfskis har du spesielt god grunn til å delta.

Surfski på OKKs Vårsamling
Det blir eget opplegg for surfski på årets vårsamling på Hvasser. Det vil bli gjennomført grunnleggende surfskiopplæring og padleturer gjennom helga. Dersom forholdene tillater det vil vi tilstrebe å få til en eller flere downwindturer i løpet av helga. Se egen informasjon om vårsamlingen for detaljer.

Surfski på padlingens dag
Det vil bli arrangert ett surfskiløp og ett kombinert løp på padlingens dag 29. mai. Mer informasjon følger.

NM i Surfski 2016
OKK arrangerer historiens andre NM i Surfski helgen 27-28 august 2016. Mer informasjon følger etter hvert.