Bruk av flytevest i Oslo Kajakklubb

164
164

Regler for bruk av flytevest i Oslo Kajakklubb

Stortinget har nå innført generelt vestpåbud for båter under 8 meter. Påbudet gjelder fra 1. mai, 2015!

De nye reglene gjelder også oss som padler kano, padlebrett og kajakk. Da det er mange gode vester for padling i dag så er det fullt mulig å ivareta egen sikkerhet og god padleopplevelse.

Ingen regel uten unntak.

Det er også fastsatt en forskrift (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-unntak-fra-kravet-til-bruk-av-flyteutstyr-pa-fritidsbater/id2409170/) som gir et unntak:

«Personer som deltar i organisert idrett eller konkurranser er unntatt kravet til bruk av flyteutstyr, der dette vanskeliggjør gjennomføringen eller anses åpenbart unødvendig. Det er en forutsetning at sikkerhetsbestemmelser fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges.»

Med «organisert idrett» menes «aktiviteter, herunder trening, tilrettelagt i regi av idrettsorganisasjon registrert i Norges Idrettsforbund«.

En god og trygg padlesesong!

Selv om de nye kravene gir unntak for den idrettslige delen av vår aktivitet, så oppfordrer Oslo Kajakklubb likevel medlemmene våre å huske på at det nye kravet er etablert for å redde liv, og at vi padlere trenger vest når uhellet er ute.

Finn en vest som passer deg. Riktig God Padlesesong!

83

Oppdatert 03.04.2016