HMS-Hendelsesskjema

Uhell og lykker kan skje hvor som helst og når vi minst forventer det. Oslo Kajakklubb har  stor bredde i ulike kurs og aktiviteter – på land og til vanns. Klubben har utarbeidet et skjema som skal fylles ut og sendes elektronisk til OKK når uønskede hendelser skjer i forbindelse med aktiviteter i klubben. Skjema for registrering av hendelser.