Råd og tips til kajakk- og kanopadlere

Liv Eltvik, mangeårig medlem i Oslo Kajakklubb har bidratt mye i klubbens tidligere sikkerhetsarbeid. Hun har hatt verv i både i Oslo Kajakklubb (OKK) og i FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon). Liv ble, i sin tid, bl.a. oppnevnt av FRIFO til å sitte i styret til det som den gang het “Sjøvettkampanjen” som lå under Sjøfartsdirektoratet. Behovet for informasjonsspredning om sikkerhet var stort, spesielt informasjon fra forhandlere som solgte kajakker til forbrukerne.

Liv  Eltvik  utarbeidet heftet “Råd og tips til kajakk- og kanopadlere” som et temahefte fra Sjøvettkampanjen. Etter  en  omorganisering  av  “Sjøvettkampanjen”  har heftet siden blitt utgitt i regi av (NPF) Norges Padleforbund.
Heftet  er like aktuelt i dag og kan bidra til en enda bedre padleopplevelse ved at man har grunnleggende kunnskap om sikkerhet og padling. Du finner heftet ved å klikke på følgende link: “Råd og tips tips til kajakk- og kanopadlere”