Treningsfilosofi i Oslo kajakklubb

Trenerne i klubben praktiserer noen viktige prinsipper som styrker følelsen av mestring og fellesskap.

  • De yngste padlerne deltar på fellestreninger på tvers av alder og ambisjonsnivå. Alle samles på brygga før dagens økt og starter treningen samtidig.
  • Det arrangeres jevnlige klubbkvelder, klubbmesterskap og grilling gjennom sommeren. Det sosiale vektlegges, og det er alltid tid til lek og moro på brygga gjennom sommeren.
  • Trenerne gir individuell veiledning og er bevisste på ros og oppmuntring.

Ros og oppmuntring fra trener

Hovedtreneren i Oslo kajakklubb er Tom Selvik som har konkurrert på internasjonalt nivå i sin ungdom, og har vært trener for de beste padlerne gjennom mange år.

– Det er inspirerende å se hvor inkluderende en toppidrettstrener er med de yngste rekruttene som trenger litt ekstra støtte og oppmuntring.”

Dette sier aktivitetskonsulenten Stein Ragnar Hagen-Breda og refererer til Tom Selviks pedagogiske tilnærming:

– Trenerne i OKK er gode på å gi tilbakemeldinger og ros må gis her og nå og underveis i læringsprosessen. Hvis den unge padleren øver på å plassere åra lengre fram, ja da kan rosen komme før åra har truffet vannskorpa. «Sånn ja, kjempebra!»

Les mer om Tom Selviks treningsfilosofi og tanker om godt klubbmiljø her (utdrag fra Årbøkene i 2008 og 2009 i Oslo kajakklubb.

Presentasjon av Oslo kajakklubb

(Av og med Jacob Norenberg og trenerne i OKK)

Oslo kajakklubb har et bredt trenerteam med mye erfaring